Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư là một phần quan trọng của một trang web xây dựng, giúp đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ và được sử dụng một cách đúng đắn.

 1. Thu thập thông tin: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thanh toán và các thông tin khác liên quan đến sản phẩm và dịch vụ mà bạn đăng ký hoặc mua trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi, bao gồm các trang bạn truy cập, thời gian truy cập và các thông tin khác liên quan đến hoạt động của bạn trên trang web.

 2. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn, xử lý thanh toán và đáp ứng yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cải thiện trang web của chúng tôi, tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên trang web, cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi và liên hệ với bạn về các chương trình khuyến mãi và thông tin khách hàng.

 3. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để thực hiện dịch vụ của chúng tôi, bao gồm xử lý thanh toán, giao hàng và cung cấp hỗ trợ khách hàng.

 4. Quản lý thông tin: Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật số và quản lý để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi giữ thông tin trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và giải quyết tranh chấp.

 5. Cookie và Công nghệ theo dõi: Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi và cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn. Bạn có thể chọn tắt cookie trong cài đặt trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

 6. Liên kết đến các trang web bên thứ ba: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này và khuyến khích bạn đọc kỹ các chính sách bảo mật của họ trước khi cung cấp thông tin cá nhân của mình.

 7. Sửa đổi chính sách: Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách bảo mật này theo thời gian và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc gửi thông báo cho bạn qua email. Bạn được khuyến khích đọc lại chính sách bảo mật của chúng tôi thường xuyên để cập nhật về những thay đổi.

 8. Liên hệ chúng tôi: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi của bạn càng sớm càng tốt.

 

 1. Information Collection: We collect your personal information, including your name, address, phone number, email address, payment information, and other information related to the products and services you register or purchase on our website. We also collect information about your activity on our website, including the pages you access, the time of access, and other information related to your activity on the website.

 2. Use of Information: We use your personal information to provide products and services to you, process payments, and respond to your requests. We also use your personal information to improve our website, customize your experience on the website, provide you with information about our new products and services, and contact you regarding promotional programs and customer information.

 3. Sharing of Information: We do not sell, rent, or share your personal information with third parties except with your consent or when necessary to perform our services, including processing payments, delivering products, and providing customer support.

 4. Information Management: We protect your personal information using physical, digital, and managerial security measures to prevent unauthorized access, misuse, or disclosure of your personal information. We retain information as long as necessary to provide our products and services, comply with legal obligations, and resolve disputes.

 5. Cookies and Tracking Technologies: We use cookies and similar tracking technologies to collect information about your activity on our website and improve your user experience. You can choose to disable cookies in your browser settings, but this may affect your ability to access some features on our website.

 6. Children’s Privacy: Our website is not intended for children under the age of 13, and we do not knowingly collect personal information from children under 13. If we become aware of any personal information collected from children under 13, we will take steps to delete it immediately.

 7. Changes to Privacy Policy: We reserve the right to modify this privacy policy at any time, and we will post the updated policy on our website. Your continued use of our website after the posting of changes to this policy will constitute your acceptance of the changes.

 8. Contact Us: If you have any questions or concerns about our privacy policy, please contact us using the contact information provided on our website.